• Động từ

  (Ít dùng)

  xem khuyên giáo

  :nhà chùa đi quyên giáo
  

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X