• Danh từ

  môn võ đánh bằng tay không, không dùng khí giới
  biểu diễn một bài quyền

  Danh từ

  điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho được hưởng, được làm, được đòi hỏi
  quyền công dân
  quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc
  quyền bình đẳng
  những điều do địa vị hay chức vụ mà được làm (nói tổng quát)
  có chức có quyền
  quyền cao chức trọng
  có quyền quyết định mọi việc trong nhà

  Động từ

  tạm giữ một chức vụ lãnh đạo nào đó trong khi người phụ trách chính thức vắng mặt hoặc chưa được chỉ định
  quyền giám đốc
  quyền trưởng phòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X