• Danh từ

  toàn thể nói chung những quy định nhằm làm cho một việc làm nào đó thành có trật tự, có tổ chức
  công việc có quy củ

  Tính từ

  (Khẩu ngữ) có trật tự, có tổ chức
  làm ăn rất quy củ
  gia đình quy củ
  không khí làm việc khẩn trương và quy củ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X