• Tính từ

  hết sức rõ ràng, ai cũng thấy
  chứng cớ rành rành
  "Rủ nhau chơi khắp Long Thành, Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai." (Cdao)
  Đồng nghĩa: ràng ràng, sờ sờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X