• Tính từ

  rõ ràng đến từng chi tiết một, không có chỗ nào không rõ
  nói rành rọt từng câu
  biết rành rọt
  Đồng nghĩa: rành rẽ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X