• Danh từ

  (Phương ngữ) sông nhỏ.

  Danh từ

  vật dùng để ngăn lối đi, thường là để bao quanh và bảo vệ một khu vực
  vượt qua rào bảo vệ
  hàng rào thép gai

  Động từ

  ngăn hẳn lối đi, thường là để bảo vệ một khu vực, không cho ra vào tự do
  rào lối đi
  ăn cây nào rào cây ấy (tng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X