• (Khẩu ngữ) nói nhiều lời rào đón để thăm dò trước khi đi vào vấn đề nào đó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X