• Động từ

  lắp, ghép lại cho khớp vào với nhau
  ráp các linh kiện của máy
  ráp thông tin
  cố ráp các mảnh vỡ lại với nhau
  Đồng nghĩa: ráp nối
  (Phương ngữ, Khẩu ngữ) tụ tập nhau lại để cùng làm một việc gì
  ráp lại hỏi chuyện

  Động từ

  (Phương ngữ, Ít dùng)

  xem nháp

  Tính từ

  có nhiều nốt hoặc vết nhỏ lồi lên trên bề mặt, sờ vào thấy không mịn
  mặt gỗ bào còn ráp
  sờ lên mặt vải thấy ráp
  bàn tay thô ráp
  Đồng nghĩa: nhám, nháp
  Trái nghĩa: mịn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X