• Động từ

  luyện tập một cách thường xuyên để đạt tới những phẩm chất hay trình độ ở một mức nào đó
  rèn luyện thân thể
  rèn luyện đạo đức
  có ý thức rèn luyện
  Đồng nghĩa: đoàn luyện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X