• Tính từ

  ở trạng thái chảy nhiều và thành dòng, không dứt (thường là trên cơ thể)
  mồ hôi chảy ròng ròng
  nước mắt ròng ròng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X