• Động từ

  lấy ra, tách ra khỏi một vật chứa hoặc một tập hợp nào đó
  rút gươm
  rút thẻ
  xin rút khỏi danh sách đề cử
  lấy trở về, thu trở lại cái đã đưa ra
  rút tiền tiết kiệm
  xin rút ý kiến
  rút đơn tố cáo
  lấy ra cái nội dung mình cần, qua một quá trình so sánh, phân tích, suy luận
  rút kinh nghiệm
  rút ra nhiều bài học bổ ích
  rút ra kết luận
  nắm một đầu (thường là dây) kéo cho di chuyển trượt qua một điểm, một vật cố định nào đó
  rút thòng lọng
  rút quần áo đã phơi khô
  rút ngắn dây lại
  chuyển về một vị trí ở phía sau, phía trong, kín đáo hơn
  rút quân
  rút vào hoạt động bí mật
  rút về tuyến sau
  làm giảm bớt
  rút chỉ tiêu
  rút thời hạn
  rút số người

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X