• Động từ

  (Khẩu ngữ) lấy hết phần có giá trị bên trong.
  (người chịu trách nhiệm và trực tiếp thực hiện công việc) rút bớt tiền hoặc tài sản của công để làm của riêng
  rút ruột công trình xây dựng
  rút ruột công ti

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X