• Tính từ

  như rượi (nhưng ý nhấn mạnh hơn)
  mát rười rượi

  Tính từ

  (dáng vẻ) buồn ủ rũ
  mặt buồn rười rượi
  Đồng nghĩa: rời rợi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X