• Tính từ

  (cây cối, sợi, lông, v.v.) có rất nhiều, đan chen và phủ kín một vùng, một mảng
  rừng rậm
  bụi rậm
  tóc để rậm
  Đồng nghĩa: rậm rạp, rậm rì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X