• Danh từ

  động vật thuộc lớp bò sát, thân dài, có vảy, không chân, di chuyển bằng cách uốn thân
  rắn độc
  cõng rắn cắn gà nhà (tng)

  Tính từ

  có khả năng chịu đựng được tác dụng của lực cơ học mà không bị biến dạng
  rắn như đá
  mềm nắn rắn buông (tng)
  Đồng nghĩa: cứng
  Trái nghĩa: mềm
  có khả năng chịu đựng được những tác động bất lợi về tâm lí mà tinh thần, tình cảm không bị ảnh hưởng
  mặt rắn đanh
  tay đó rắn lắm, khó mà thuyết phục được
  (vật chất) ở trạng thái luôn luôn có hình dạng và thể tích nhất định, không tuỳ thuộc vào vật chứa
  chất rắn
  ở thể rắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X