• Tính từ

  (kêu la, than khóc) dai dẳng và sầu thảm
  khóc than rền rĩ
  kêu la rền rĩ

  Tính từ

  (Ít dùng) vang rền và kéo dài từng hồi
  tiếng ve rền rĩ
  từng hồi tù và rúc lên rền rĩ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X