• Phụ từ

  từ biểu thị ý kết quả cuối cùng rồi cũng dẫn đến của sự việc
  tính toán mãi, rốt cuộc vẫn chẳng được gì
  Đồng nghĩa: chung cục, rốt cục, rút cục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X