• Động từ

  (Từ cũ, hoặc ph) xong
  "Thôi thì một thác cho rồi, Tấm lòng phó mặc trên trời, dưới sông!" (TKiều)

  Phụ từ

  từ biểu thị điều vừa nói đến là đã được thực hiện, là thuộc về thời gian đã qua
  anh ấy đi công tác rồi
  cô ta đã có gia đình rồi
  lâu rồi không đến thăm
  từ biểu thị điều vừa nói đến sẽ được thực hiện xong, sẽ kết thúc ngay trước mắt
  xong đến nơi rồi
  sắp đến giờ rồi
  từ biểu thị điều sắp nêu có nhiều khả năng sẽ xảy ra trong một tương lai gần
  cứ để đó rồi sẽ liệu
  trước sau rồi người ta cũng biết
  (Khẩu ngữ) vừa rồi (nói tắt)
  hôm rồi tôi có gặp anh ấy
  tuần rồi có chút việc bận

  Kết từ

  từ biểu thị quan hệ nối tiếp về thời gian, điều sắp nêu xảy ra liền ngay sau điều vừa nói đến
  học xong rồi đi chơi
  định nói nhưng rồi lại thôi
  từ biểu thị một loại quan hệ kéo theo, điều vừa nói đến có thể sẽ dẫn tới điều sắp nêu ra
  ngoan đi rồi mẹ yêu
  "Nói lời thì giữ lấy lời, Đừng như con bướm đậu rồi lại bay." (Cdao)

  Trợ từ

  từ biểu thị ý nhấn mạnh về điều coi như đã có thể khẳng định dứt khoát
  đẹp lắm rồi
  tất nhiên rồi
  đúng rồi
  hỏng mất rồi!

  Tính từ

  (Từ cũ) ở trạng thái không có việc gì để làm cả
  ăn không ngồi rồi (tng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X