• Tính từ

    (Khẩu ngữ) rộng và mở to ra quá cỡ
    miệng cười rộng huếch

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X