• Tính từ

  dễ cảm thông, dễ tha thứ với người có sai sót, lầm lỡ
  ăn ở rộng lượng
  sống rất rộng lượng
  Đồng nghĩa: độ lượng, khoan dung
  Trái nghĩa: hẹp hòi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X