• rủi (nói khái quát)
  điều rủi ro
  gặp rủi ro
  "Phận mình sao khéo rủi ro, Đã đi tới giếng, quảy vò về không." (Cdao)
  Trái nghĩa: may mắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X