• Danh từ

    (Từ cũ) lời gièm pha, nói xấu
    lời sàm ngôn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X