• Động từ

    (Từ cũ) tâu lên những lời gièm pha, dối trá để hại người
    tin lời sàm tấu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X