• Danh từ

    sàng, tuyển lựa và phân loại than thành từng loại riêng
    sàng tuyển than bằng nước hoặc dung dịch

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X