• Tính từ

  (mắt) còn tinh, nhìn thấy rõ
  già rồi nhưng còn sáng mắt
  (Khẩu ngữ) thấy ra, nhận ra những điều mà trước đó vì mê muội không nhận thấy
  có thế mới sáng mắt ra!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X