• Động từ

  (Ít dùng) như so (ng1)
  sánh với các bạn thì còn thua xa
  đạt mức độ bằng khi so với cái làm chuẩn
  giỏi ít ai sánh kịp
  "Thuyền quyên sánh với anh hùng, Những người thục nữ sánh cùng văn nhân." (Cdao)

  Động từ

  (chất lỏng) tràn ra ngoài vật chứa vì bị chao động
  thùng nước đầy, sánh cả ra ngoài

  Tính từ

  ở trạng thái gần như đặc quánh lại
  cháo sánh
  mật nấu đã sánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X