• Động từ

  nhập vào với nhau làm một (thường nói về các tổ chức, đơn vị hành chính)
  ba xã sáp nhập làm một
  sáp nhập hai tỉnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X