• Tính từ

  (Khẩu ngữ) rất sát, như liền với nhau
  đứng sát sạt vào nhau
  nhà sát sạt đường
  rất sát, không sai một chút nào
  dự trù sát sạt, không thừa cũng không thiếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X