• Động từ

  diệt vi trùng
  thuốc sát trùng
  sát trùng vết thương cẩn thận
  Đồng nghĩa: diệt trùng, khử trùng, tiệt trùng, vô trùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X