• Danh từ

    bãi rộng có thiết bị chuyên dùng để máy bay đỗ và lên xuống.
    Đồng nghĩa: phi trường, trường bay

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X