• Danh từ

    (Từ cũ) sân chầu trước cung vua
    "Chàng vào bái tạ cửu trùng, Tạ từ vâng trước sân rồng bước ra." (CC)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X