• Danh từ

    (Từ cũ, Ít dùng) như sính lễ
    "Rằng: Mua ngọc đến Lam Kiều, Sính nghi xin dạy bao nhiêu cho tường." (TKiều)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X