• Danh từ

    dạng tồn tại của trường điện từ lan truyền trong không gian với vận tốc ánh sáng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X