• Danh từ

    sông do người đào để dẫn nước tưới tiêu, để làm đường vận chuyển.
    Đồng nghĩa: sông máng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X