• Danh từ

    như núi sông
    "Sông núi nước Nam vua Nam ở, Rành rành định phận ở sách trời." (NQSH)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X