• Động từ

  nổi bọt lên thành từng đám
  cốc bia sùi bọt ra ngoài
  nói sùi bọt mép
  Đồng nghĩa: phèo, phều, sều, xầu
  nổi lên thành những nốt nhỏ trên bề mặt
  mặt sùi trứng cá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X