• Danh từ

    (Khẩu ngữ) cá săn sắt (nói tắt)
    thả con săn sắt, bắt con cá rô (tng)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X