• Tính từ

  (Từ cũ) thuộc bậc học thấp nhất
  trường sơ đẳng
  ở mức thấp nhất
  kiến thức sơ đẳng
  nguyên tắc pháp lí sơ đẳng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X