• Danh từ

  giai đoạn đầu của một thời kì lịch sử hay của một chế độ xã hội
  sơ kì đồ đồng
  xã hội phong kiến sơ kì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X