• Tính từ

  chỉ trên những nét lớn, nét chính, bỏ qua các chi tiết nhỏ, không quan trọng
  giới thiệu sơ lược
  trình bày sơ lược
  tóm tắt sơ lược
  rất chung chung, không đi sâu vào từng điểm nhỏ nhất
  thông tin mang tính sơ lược
  hiểu một cách sơ lược
  Đồng nghĩa: sơ sài
  Trái nghĩa: chi tiết, kĩ càng, kĩ lưỡng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X