• Tính từ

  đơn sơ và ít ỏi
  căn phòng bài trí sơ sài
  vốn kiến thức sơ sài
  không đầy đủ so với yêu cầu, chỉ sơ qua cho có
  bài làm sơ sài
  Đồng nghĩa: qua loa, sơ lược
  Trái nghĩa: đầy đủ, chi tiết, kĩ càng, kĩ lưỡng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X