• Danh từ

    (Văn chương, Ít dùng) người con gái miền núi
    người sơn nữ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X