• Danh từ

    (Từ cũ) trại lập ra ở vùng rừng núi, thường là nơi tập hợp những người chống lại triều đình phong kiến, hoặc nói chung chống lại trật tự xã hội cũ thời trước.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X