• Tính từ

  ở trạng thái nấu chưa được thật chín, hoặc do bị kém phẩm chất, không thể nào nấu cho chín mềm được
  bánh luộc còn sượng
  khoai sượng
  đỗ bị sượng
  thiếu sự nhuần nhuyễn, sự mềm mại
  câu văn còn hơi sượng
  diễn rất sượng
  (Khẩu ngữ) như ngượng
  sượng cả mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X