• Danh từ

    (Từ cũ, Ít dùng) tổng thể nói chung những tài sản để sinh sống hoặc kinh doanh
    bán sạch sản nghiệp vì cờ bạc

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X