• Tính từ

    (khoảng thời gian) bắt đầu tối, không còn trông rõ mọi vật nữa
    đi từ lúc sẩm tối

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X