• Động từ

  đặt, xếp cho có thứ tự (nói khái quát)
  sắp đặt công việc đâu ra đấy
  Đồng nghĩa: sắp xếp
  đặt, xếp theo ý định, theo sự tính toán trước
  làm theo sự sắp đặt của người khác
  Đồng nghĩa: xếp đặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X