• Tính từ

  (Khẩu ngữ) thuần một kiểu, một tính chất (thường là xấu) rất rõ rệt
  giọng sặc mùi tiền
  sặc mùi tiểu tư sản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X