• Danh từ

    số được đem trừ đi một số khác; phân biệt với số trừ
    trong phép tính 25 - 7 = 18, thì 25 là số bị trừ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X