• Danh từ

    số mà nhân với thương thì được số bị chia
    trong phép tính 42 : 6 = 7, thì 6 là số chia

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X